Bác ba phi

Sân Quạ
Cá Nuôi
Con Chó Săn Dũng Cảm
Căn Bệnh Da Cổ Của Tui
Ven rừng U Minh thuở trước
Bắt Cá Kèo
Bắt Heo Rừng
Cách Bắt Kỳ Đà Sống
Gài Bẫy Bắt Chim
Thu Hoạch Lưỡi Nai
Chài Cá Chốt
Ong Đánh Giặc
Cất Nhà Lầu
Nếp Dẻo
Sợi Dây Thần Kỳ
Giữ mạ
Khi phát cỏ ruộng
Con cua chúa
Thổi tù và gọi Ba Khía
Khỉ cười chết nhăn răng
Ếch Đờn Vọng Cổ
Mô đất biết đi
Nói dóc có sách
Cọp xay lúa
Cây tràm và con nai
Cây mận biết đi
Cá tĩn Nam Vang lẽ bạn
Chim chuột ở U Minh
Ôm cổ rắn
Gác kèo ong mật